Talteka järjesti 28.9.2022 jo vakiintuneeseen tapaan miniwebinaarin alalla olevista ajankohtaisista aiheista. Ilmanvaihdon katsastusmenettely julkaistiin kesällä Terveet tilat 2028 -ohjelman puitteissa ja kulutusjousto on aiheena hyvin ajankohtainen vallitsevan energiamarkkinatilanteen vuoksi.

Uusi ilmanvaihdon katsastusmenettely

Venytetty kuva ilmanvaihdon katsastusprosessistaRauno Holopainen, Metropolia-ammattikorkeakoulusta alusti kokouksessa ilmanvaihdon katsastusmenettelyistä. Ilmanvaihdon katsastusopas laadittiin Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa osana Terveet tilat 2028 ohjelmaa. Ilmanvaihdon katsastusoppaan tavoitteena on yhtenäistää ilmanvaihtojärjestelmien katsastustoimintaa, katsastajan osaamisvaatimuksia ja tilaajalle tehtävää raportointia. Katsastusopas on laadittu kuntien rakennusten, kuten opetus-, hoiva- ja hallintorakennuksien ilmanvaihtojärjestelmien katsastusta varten. Ilmanvaihdon katsastus antaa kiinteistön omistajalle kokonaiskuvan ilmanvaihdon kunnosta ja korjaustarpeista. Ilmanvaihdon katsastus perustuu vapaaehtoisuuteen eikä sen tekemiseen ole viranomaissäädösten mukaista velvoitetta, mutta ilmanvaihdon katsastusoppaan kokeiluhanke osoitti, että säännöllisin väliajoin tehtäville katsastuksille on tarve kuntien rakennuksissa. Ilmanvaihtojärjestelmät suositellaan katsastettaviksi 3 tai 5 vuoden välein Katsastus suositellaan tehtäväksi ilmanvaihtokanavien puhdistuksen ja ilmavirtojen säädön jälkeen. Suomen LVI liitto SuLVI ry on valmistelemassa ilmanvaihdon katsastajien koulutusta ja ensimmäinen koulutus on tarkoitus pitää marras- tai joulukuussa. Keskustelussa todettiin, että vapaaehtoisen katsastustoiminnan saamiseksi käyntiin, on katsastajien kouluttaminen tärkeätä ja samoin on tärkeätä kouluttaa ja tiedottaa tilaajia iv-järjestelmien toimivuuden tärkeydestä.

Talotekniikan hyödyntäminen kulutusjouston toteuttamisessa

Antti Hartman HögforsGST Oy:stä kävi läpi keinoja, joilla talotekniikkaa voidaan hyödyntää kulutusjouston toteuttamisessa. Kulutusjoustolla ja sitä lähellä olevalla käsitteellä kysyntäjoustolla tarkoitetaan sitä, miten energian kysyntä tai kulutus muuttuu hinnan muuttuessa. Aihe oli hieman tavanomaisesta poikkeava, mutta sihteerin erityisesti pyytämä, sillä kulutusjoustosta puhutaan paljon tällä hetkellä, mutta jää varsin vähäiselle käsittelylle, millä tavoilla joustoa voidaan käytännössä toteuttaa. Alustuksessa käytiin läpi käsitteiden merkitystä, energiamarkkinoiden toimintaa ja kysynnänjouston eri aikajänteitä markkinoilla. Esitys oli valaiseva ja taustoittaa aihepiiriä, kun puhutaan markkinoiden jouston käyttämisestä työkaluna energiakustannusten pienentämiseen. Esityksessä käytiin läpi myös hybridijärjestelmiä ja niiden tuomia mahdollisuuksia: eri energiamuotojen hinnat elävät omilla tavoillaan ja tapauksessa, jossa on mahdollista käyttää useita energiamuotoja, voi olla järkevää miettiä myös sitä, mikä energiamuoto on kullakin hetkellä edullisinta. Kysynnänjoustoon osallistuvia osapuolia on perinteisesti ollut teollisuuden puolella, mutta hyödyntämismahdollisuudet kasvavat myös rakennusten ja lämpimän käyttöveden lämmittämisessä. Keskustelussa todettiin, että tällä hetkellä pörssisähkön hinta määräytyy tunneittain, mutta jo ensi vuoden alkupuolella aikajakso pienenee 15 minuuttiin. Jakson lyhentymisestä huolimatta voidaan olettaa, että hinta käyttäytyy samalla tavalla kuin nyt eli yöllä, jolloin sähkön käyttö on vähäisempää, myös hinta on halvempaa kuin muuna aikana.

Miniwebinaarin aineistot

Avoimeen miniwebinaariin otti osaa 24 henkilöä etäyhteydellä ja paikan päällä oli 10 henkilöä. Kokoukseen otti osaa ja kokoukseen 19 henkilöä etäyhteydellä ja 10 henkilöä paikan päällä. Miniwebinaarin osanottajalista on tarvittaessa tarkistettavissa Juhani Hyväriseltä ja kokouksen osanottajalista on jaeltu muistion liitteenä kokouksen osanottajille. Ilmanvaihdon katsastusmenettelyn aineisto on ladattavissa alla olevasta linkistä.

Seuraava miniwebinaari

Seuraava miniwebinaari on 25.1.2023 kello 10:00. Ohjelmasta ja ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen tammikuun alussa Sisäympäristöryhmän sivulla, joka löytyy Taltekan kotisivuilta.