Käyttövesi ja viemäröinti

Koti>Käyttövesi ja viemäröinti

Talotekniikka on elämisen tekniikkaa

Talotekniikka on näkymätön palvelija rakennusten sisäolosuhteiden, asumismukavuuden ja tarpeenmukaisen käytön kannalta. Aikaisempaa suuremmat odotukset sisäympäristön laadulle, asumismukavuudelle ja kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset korostavat oikeiden taloteknisten järjestelmien valinnan ja kunnossapidon merkitystä.

Talotekniikka on elämisen tekniikkaa2022-09-12T11:50:58+03:00

Talotekniikkainfon kevään 2022 päivitykset on julkaistu

Talotekniikkainfoon kerätään jatkuvasti palautetta eri tavoilla. Talotekniikkainfoa hallinnoiva Sisäympäristöryhmä käynnisti päivityskierroksen tammikuussa ja hyväksyi sen tulokset toukokuun kokouksessaan. Päivitykset on ...

Talotekniikkainfon kevään 2022 päivitykset on julkaistu2022-08-25T20:00:02+03:00

5.12.2018 Ympäristöministeriö lausuntopyynnöt vesilaitteistoihin ja jätevesilaitteistoihin kuuluvien 11 tuoteryhmän olennaisista teknisistä vaatimuksista ja tyyppihyväksynnoistä.

Rakennusteollisuus on antanut lausunnon ympäristöministeriön luonnoksista vesi- ja viemärilaitteisiin liittyvistä asetuksista.

5.12.2018 Ympäristöministeriö lausuntopyynnöt vesilaitteistoihin ja jätevesilaitteistoihin kuuluvien 11 tuoteryhmän olennaisista teknisistä vaatimuksista ja tyyppihyväksynnoistä.2022-09-29T21:44:44+03:00

Huoneistokohtainen vedenmittaus

Huoneistokohtaiset vesimittarit tulivat pakollisiksi uu-disrakentamisessa jo vuonna 2011. Korjausrakenta-misen energiatehokkuusmääräykset tulivat voimaan 1.9.2013, jonka jälkeen huoneistokohtaiset mittarit tulee asentaa putkiremontin yhteydessä, mikäli se on teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdollista.

Huoneistokohtainen vedenmittaus2022-09-12T12:04:02+03:00
Go to Top